Zmiany w zgłoszeniu wynalazku

    •  Maciej Rakowski
  • Komentarze

Zakres poprawek i zmian w procedurze krajowej

Od zgłoszenia krajowego do zarejestrowania wynalazku bądź próby zgłoszenia międzynarodowego a potem jego rejestracji w konkretnym państwie obcym może upłynąć wiele czasu. Bardzo często ten okres jest aż tak długi, że uprawniony do wynalazku zdążył w tym czasie zmodyfikować go lub zorientował się, że na świecie pojawiają się inne wynalazki, które zagrażają jego prawu do patentu.

Prawo polskie przewiduje możliwość uzupełnień i poprawek do zgłoszenia wynalazku po dokonaniu zgłoszenia a jeszcze przed[...]

Czy program bezpiecznej przystani „Safe Harbor” będzie nieaktualny?

Dnia 6 października 2015 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (sygn. akt C-362/14), w którym stwierdził, że decyzja Komisji Europejskiej z 2000 roku, wprowadzająca program „Bezpiecznej przystani", ang. „Safe Harbor”, jest nieważna.

Trybunał orzekł również, że krajowy organ sprawujący pieczę nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych ma prawo rozpatrzyć pozytywnie skargę obywatela, dotyczącą jego praw i wolności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli Komisja Europejska wydała uprzednio decyzję, że kraj,[...]

Wyciek danych: to może się przydażyć nie tylko Ashley Madison

Artykuł Piotra Mikosika i Macieja Rakowskiego w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 8 września 2015 roku.

W połowie sierpnia bieżącego roku na prawie 40 milionów internautów na całym świecie padł blady strach ze względu na ujawnienie części ich danych osobowych, które zamieścili oni w serwisie dla osób szukających erotycznych uciech pozamałżeńskich – Ashley Madison.com. Obawy Praecellens Ltd. z siedzibą na Cyprze – operatora portalu – wcale nie są mniejsze niż jego klientów. Wyciek wrażliwych danych wiąże się dla niego nie tylko z możliwością zaprzestania funkcjonowania[...]

Renomowany wspólnotowy znak towarowy w orzecznictwie

W dniu 3 września 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C‑125/14) stwierdził, że wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii Europejskiej nawet wtedy, kiedy w danym przypadku jego renoma pokrywa się z obszarem tylko jednego państwa członkowskiego, które to niekoniecznie musi być państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego.[...]

Coraz bliżej do powstania Wyszegradzkiego Instytutu Patentowego

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikował Umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzoną w Bratysławie w dniu 26 lutego 2015 roku.

Cztery państwa należące do Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) doszły do porozumienia w sprawie powołania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu waszyngtońskiego Układu o współpracy patentowej (PCT) z dnia 19 czerwca 1970 r. Celem powołania Instytutu ma[...]

Prasówka nie będzie juz taka sama

Komentarz  Piotra Mikosika i Macieja Rakowskiego w Dzienniku Gazeta Prawna (dodatek: Firma i Prawo) z dnia 18 sierpnia 2015 roku.

Press clipping, prasówka, monitorowanie mediów - usługi śledzenia, selekcji i przekazywania klientom publikacji prasowych z wybranej tematyki stały się powszechne w ofercie nie tylko wyspecjalizowanych instytutów, ale również  agencji PR, biur prasowych czy portali internetowych.

Projekt nowelizacji ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie), znajdujący sie obecnie na końcowym etapie prac legislacyjnych[...]

 Do góry