Specyfika rejestracji wynalazku w Stanach Zjednoczonych

Polskim wynalazcom bardzo często zależy, aby zgłoszenie wynalazku w ramach procedury międzynarodowej - Układu o Współpracy Patentowej (PCT) odniosło skutki w postaci udzielenia patentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzyskanie patentu w tym kraju wiąże się ze spełnieniem pewnego wymogu, który jest obcy porządkom prawnym państw europejskich i niemal wszystkim państwom na świecie. Jest nim szczególny element opisu wynalazku w postaci najlepszego sposobu wykonania (realizacji) danego wynalazku.  [...]

Duża nowelizacja prawa autorskiego wchodzi w życie

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych przewiduje między innymi uelastycznienie prawa cytatu, zniesienie licencji ustawowej na rzecz ośrodków informacji i dokumentacji, wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców za wypożyczenia biblioteczne oraz reguluje korzystanie z utworów osieroconych i utworów out of commerce. Nowela wchodzi w życie 20 listopada 2015 roku i dostosowuje polskie ustawodawstwo do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z zakresu prawa autorskiego.[...]

TSUE o opłacie reprograficznej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 listopada 2015 roku (sprawa C-572/13), pochylił się tym razem nad interpretacją art. 5 ust. 2 Dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, który dotyczy interpretacji pojęcia „godziwej rekompensaty”, przepisów państw członkowskich zezwalających na wprowadzenie zryczałtowanego wynagrodzenia dla autorów, którego wysokość jest obliczana wyłącznie na podstawie prędkości, z jaką kopiarka może wykonywać określoną liczbę kopii[...]

Bitcoin – Walutą!

Transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie są transakcjami walutowymi, a tym samym są świadczeniem usług, które ponadto są zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT).

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 22 października 2015 roku w sprawie Skattever (szwedzka administracja podatkowa) przeciwko David Hedqvist (sygn. akt C‑264/14).

Sprawa została wywołana przez Szweda – Davida Hedqvista, który złożył wniosek o interpretacje podatkową w celu ustalenia, czy powinien uiszczać[...]

Wydawcy lub wideobloger mogą zostać uznani za nadawców audycji online

Piotr Mikosik w roli eksperta dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 3 listopada 2015 roku ( dodatek: Firma i Prawo)

Konsekwencje dla polskich firm

Uznanie danej usługi dostarczonej przez stronę internetową za audycję w rozumieniu dyrektywy 2010/13/UE oznacza, że na podmiocie ją dostarczającym ciążą takie same obowiązki jak na podmiocie dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie, które w polskim porządku prawnym są szczegółowo określone w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji.[...]

Bezpieczna przystań nieaktualna - czyli co zrobić z Facebookiem

    •  Maciej Rakowski
  • Komentarze

Rezultatem przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 6 października 2015 roku w sprawie M. Schrems v. Data Protection Comissioner (Irlandia), przesyłanie danych osobowych do USA, w oparciu o szeroko wykorzystywany przez wielu przedsiębiorców, takich jak np. Facebook Inc., program „Bezpiecznej przystani", ang. „Safe Harbor”, stało się nielegalne.

Mianowicie orzeczenie TSUE nie tylko jest bezsprzecznie przełomowe, ale jest niezwykle problematyczne dla organów ochrony danych osobowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a tym bardziej[...]

 Do góry