Zdolność odróżniająca

W celu rejestracji znaku towarowego, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 roku („Dyrektywa 2008/95”), niezależnie od tego, czy znak ten był używany jako część innego zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z takim znakiem, zgłaszający musi przedstawić dowód, że zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar lub usługę oznaczone tym tylko znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą występować,[...]

 Do góry