Coraz bliżej do powstania Wyszegradzkiego Instytutu Patentowego

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikował Umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzoną w Bratysławie w dniu 26 lutego 2015 roku.

Cztery państwa należące do Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) doszły do porozumienia w sprawie powołania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu waszyngtońskiego Układu o współpracy patentowej (PCT) z dnia 19 czerwca 1970 r. Celem powołania Instytutu ma być łatwiejsze uzyskanie ochrony patentowej w procedurze PCT.

W wyniku powstania WIP, zgłaszający wynalazek w Polsce uzyska możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim i będzie miał aż 14 miesięcy na dostarczenie dla celów publikacji tłumaczenia na jeden z 10 języków wskazanych w Regulaminie PCT.

Natomiast w przypadku zgłoszenia w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) wynalazca musi sporządzić wniosek w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO): w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a w przypadku skorzystania z trybu regionalnego przed Europejskim Urzędem Patentowym jest zobowiązany w ciągu jednego miesiąca dostarczyć tłumaczenie na jeden z trzech powyższych języków EPO.

Ponadto koszty postępowania przed WIP mają być zdecydowanie niższe, niż w innych trybach. Państwa Czwórki Wyszechradzkiej są otwarte na nowych sygnatariuszy z regionu.

 Do góry