Rozporządzenie - ochrona danych osobowych

Nadchodzą zmiany w prawie ochrony danych osobowych - Unia Europejska wprowadza jednolite standardy ochrony we wszystkich krajach Wspólnoty. Projekt rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, został przedstawiony przez Komisję Europejską w styczniu 2012 roku, aż do teraz trwały prace nad jego kształtem. Parlament Europejski, po długich i burzliwych pracach, projekt Komisji przyjął, czas aby swoją aprobatę bądź jej brak wyraziły państwa członkowskie Unii.

Nowe rozporządzenie wejdzie w miejsce dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 24 października 1995 roku o ochronie danych. Rozwiązania dyrektywy przyjętej prawie 20 lat temu niewątpliwie nie przystają do obecnych realiów rozwiniętych technologicznie społeczeństw.

Rozporządzenie nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych, kosztownych i szczegółowych wymogów – przykładowo konieczność powołania specjalisty od ochrony danych osobowych czy zobowiązanie administratorów przetwarzania danych do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłaszania wszelkich naruszeń w zakresie danych osobowych. Akt ten przewiduje także wiele pożądanych zmian: zniesiony zostanie obowiązek zgłaszania zbiorów danych, niemniej jednak administratorzy zobowiązani zostaną do prowadzenia kompleksowej dokumentacji operacji w zakresie przetwarzania danych za które ponoszą odpowiedzialność, wprowadzone zostanie prawo do bycia zapomnianym (prawo żądania całkowitego wykreślenia przetwarzanych danych), zaś organy nadzorcze państw członkowskich (w Polsce: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) otrzymają kompetencję do nakładania sankcji finansowych na administratorów dopuszczających się naruszeń.

Projekt wzbudzał wiele kontrowersji, był wielokrotnie zmieniany, co więcej nie obeszło się bez nacisków ze strony chociażby USA w kwestii przepisów dotyczących przekazywania danych poza granice Unii. Między samymi państwami członkowskimi nie ma zgody odnośnie tego czy przepisy rozporządzenia stanowią ochronę zbyt mocną czy za słabą.

Nasza Kancelaria od dawna zajmuje się tematyką ochrony danych, czekamy więc ze wzmożoną czujnością na wejście w życie nowych rozwiązań prawnych celem szerszego uwzględnienia ich w programie szkoleń z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prowadzonych przez naszych Prawników.

 Do góry