Prawa autorskie

Duża nowelizacja prawa autorskiego wchodzi w życie

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych przewiduje między innymi uelastycznienie prawa cytatu, zniesienie licencji ustawowej na rzecz ośrodków informacji i dokumentacji, wprowadzenie wynagrodzenia dla twórców za wypożyczenia biblioteczne oraz reguluje korzystanie z utworów osieroconych i utworów out of commerce. Nowela wchodzi w życie 20 listopada 2015 roku i dostosowuje polskie ustawodawstwo do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z zakresu prawa autorskiego.[...]

TSUE o opłacie reprograficznej

    •  Justyna Pietraszek
  • Komentarze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 listopada 2015 roku (sprawa C-572/13), pochylił się tym razem nad interpretacją art. 5 ust. 2 Dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, który dotyczy interpretacji pojęcia „godziwej rekompensaty”, przepisów państw członkowskich zezwalających na wprowadzenie zryczałtowanego wynagrodzenia dla autorów, którego wysokość jest obliczana wyłącznie na podstawie prędkości, z jaką kopiarka może wykonywać określoną liczbę kopii[...]

Prasówka nie będzie juz taka sama

Komentarz  Piotra Mikosika i Macieja Rakowskiego w Dzienniku Gazeta Prawna (dodatek: Firma i Prawo) z dnia 18 sierpnia 2015 roku.

Press clipping, prasówka, monitorowanie mediów - usługi śledzenia, selekcji i przekazywania klientom publikacji prasowych z wybranej tematyki stały się powszechne w ofercie nie tylko wyspecjalizowanych instytutów, ale również  agencji PR, biur prasowych czy portali internetowych.

Projekt nowelizacji ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie), znajdujący sie obecnie na końcowym etapie prac legislacyjnych[...]

Nowelizacja prawa autorskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało projekt zmian ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany wynikają z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz mają na celu ułatwienie korzystania z chronionych utworów i przedmiotów praw pokrewnych w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego przez obywateli i instytucje publiczne oraz ułatwienie korzystania z utworów niepodlegających ochronie autorskimi prawami majątkowymi.[...]

 Do góry