Patenty

Specyfika rejestracji wynalazku w Stanach Zjednoczonych

Polskim wynalazcom bardzo często zależy, aby zgłoszenie wynalazku w ramach procedury międzynarodowej - Układu o Współpracy Patentowej (PCT) odniosło skutki w postaci udzielenia patentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzyskanie patentu w tym kraju wiąże się ze spełnieniem pewnego wymogu, który jest obcy porządkom prawnym państw europejskich i niemal wszystkim państwom na świecie. Jest nim szczególny element opisu wynalazku w postaci najlepszego sposobu wykonania (realizacji) danego wynalazku.  [...]

Coraz bliżej do powstania Wyszegradzkiego Instytutu Patentowego

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikował Umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzoną w Bratysławie w dniu 26 lutego 2015 roku.

Cztery państwa należące do Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) doszły do porozumienia w sprawie powołania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu waszyngtońskiego Układu o współpracy patentowej (PCT) z dnia 19 czerwca 1970 r. Celem powołania Instytutu ma[...]

 Do góry