IP

Renomowany wspólnotowy znak towarowy w orzecznictwie

W dniu 3 września 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C‑125/14) stwierdził, że wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii Europejskiej nawet wtedy, kiedy w danym przypadku jego renoma pokrywa się z obszarem tylko jednego państwa członkowskiego, które to niekoniecznie musi być państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego.[...]

Coraz bliżej do powstania Wyszegradzkiego Instytutu Patentowego

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikował Umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzoną w Bratysławie w dniu 26 lutego 2015 roku.

Cztery państwa należące do Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) doszły do porozumienia w sprawie powołania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu waszyngtońskiego Układu o współpracy patentowej (PCT) z dnia 19 czerwca 1970 r. Celem powołania Instytutu ma[...]

Zmiany na jesieni

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca tego roku Sejm przyjął poprawki senatu do projektu zmian w Prawie własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”) przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki. Zmiany zgodnie z intencją Ministerstwa mają na celu harmonizacje polskich przepisów z przepisami wiążących nasz kraj umów międzynarodowych, a także przepisami prawa unijnego, uwzględniając przy tym aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”).   [...]

 Do góry