Dane osobowe

Bezpieczna przystań nieaktualna - czyli co zrobić z Facebookiem

Rezultatem przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 6 października 2015 roku w sprawie M. Schrems v. Data Protection Comissioner (Irlandia), przesyłanie danych osobowych do USA, w oparciu o szeroko wykorzystywany przez wielu przedsiębiorców, takich jak np. Facebook Inc., program „Bezpiecznej przystani", ang. „Safe Harbor”, stało się nielegalne.

Mianowicie orzeczenie TSUE nie tylko jest bezsprzecznie przełomowe, ale jest niezwykle problematyczne dla organów ochrony danych osobowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a tym bardziej[...]

Czy program bezpiecznej przystani „Safe Harbor” będzie nieaktualny?

Dnia 6 października 2015 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (sygn. akt C-362/14), w którym stwierdził, że decyzja Komisji Europejskiej z 2000 roku, wprowadzająca program „Bezpiecznej przystani", ang. „Safe Harbor”, jest nieważna.

Trybunał orzekł również, że krajowy organ sprawujący pieczę nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych ma prawo rozpatrzyć pozytywnie skargę obywatela, dotyczącą jego praw i wolności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli Komisja Europejska wydała uprzednio decyzję, że kraj,[...]

Wyciek danych: to może się przydażyć nie tylko Ashley Madison

Artykuł Piotra Mikosika i Macieja Rakowskiego w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 8 września 2015 roku.

W połowie sierpnia bieżącego roku na prawie 40 milionów internautów na całym świecie padł blady strach ze względu na ujawnienie części ich danych osobowych, które zamieścili oni w serwisie dla osób szukających erotycznych uciech pozamałżeńskich – Ashley Madison.com. Obawy Praecellens Ltd. z siedzibą na Cyprze – operatora portalu – wcale nie są mniejsze niż jego klientów. Wyciek wrażliwych danych wiąże się dla niego nie tylko z możliwością zaprzestania funkcjonowania[...]

Rozporządzenie - ochrona danych osobowych

Nadchodzą zmiany w prawie ochrony danych osobowych - Unia Europejska wprowadza jednolite standardy ochrony we wszystkich krajach Wspólnoty. Projekt rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, został przedstawiony przez Komisję Europejską w styczniu 2012 roku, aż do teraz trwały prace nad jego kształtem. Parlament Europejski, po długich i burzliwych pracach, projekt Komisji przyjął, czas aby swoją aprobatę bądź jej brak wyraziły państwa członkowskie Unii.[...]

 Do góry