Ogólnie

Portal kompetencyjny Prawa Nowych Technologii stanowi propozycję dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami prawnymi związanymi z nowymi technologiami. W założeniu stanowić ma pole do prezentacji doświadczeń prawników Kancelarii w zakresie obsługi prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

Dodatkowo, na portalu nie zabraknie również najświeższych informacji związanych z projektami legislacyjnymi czy orzecznictwem sądów powszechnych czy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 Do góry